cytat:

„Nauczcie swoje dzieci tego czego my nauczyliśmy nasze, że Ziemia jest naszą matką. Wszystko to co przydarza się Ziemi, przydarza się również jej synom i córkom. Jeśli człowiek pogardza Ziemią, pogardza też samym sobą. Ziemia nie należy do człowieka, to on należy do niej. Wszystko krąży i łączy się razem jak krew, która jest wspólna dla jednej rodziny. Wszystko to co przydarza się Ziemi, przydarza się również jej synom i córkom”. To słowa jednego z Indiańskich Wodzów (zapożyczone z Manufaktura Radości)


Krew jest w nas - Życie jest w nas

Translate

14 December, 2014

zablokowany blog

zablokowany blog:

Informuję, że z niewiadomych dla mnie przyczyn, moje posty zostały wczoraj zablokowane.

Wyjaśniam tą sprawę!

Tymczasem moje niektóre prace są również dostępne na moim fanpage na facebook po nazwą: Paulina Lignar - facebook.com/krewjestwnas

Zablokowanie mojego bloga może mieć związek z moim udziałem w kilku konkursach międzynarodowych z zakresu twórczości plastycznej, jak również w konkursie "Artysto - pokaż się!". Ktoś mógł zgłosić nadużycie na moim blogu itp., żeby na przykład wyeliminować konkurencję. Taki świat, hejt na każdym kroku. Gorzej niż za czasów komunistycznych lub podobnie. Nie ma wolności w tym świecie i ludzie się niszczą z zawiści.


blocked blog:

To inform you that, for unknown reasons, for me, my posts have been yesterday blocked.

I explain this matter!

Meanwhile, some of my works are also available in my fanpage on facebook under the name: Paulina Lignar - facebook.com/krewjestwnas

Blocking my blog may be related to my participation in several international competitions in the field of artistic creativity, as well as in the "Artist - show yourself!". Anyone can report abuse on my blog, etc., So that, for example, to eliminate competition. Such a world, hejt at every step. Worse than the communist era, or the like. There is no freedom in this world and the people to destroy with envy.