27 June, 2018

formy geometrii


"Formy geometrii", haft na płótnie lnianym, 2018