06 March, 2017

formy geometrii


"Formy geometrii", haft na płótnie, 25x25 cm, 2017